New
兒童及青少年文學

童話夢工場之《超神準!解答成長疑問的心理測驗》上、下冊(簽名版)

有貨

Special Price $69 - $132


★NO. 1人氣之書《童話夢工場》的角色們以意想不到的形式登場,陪你成長蛻變!
★書展期間number one 駐足度!試玩度!
★全年齡全性別向!大人、少女少男、準少女少男、小朋友都啱睇啱玩!
★話題終結者的救星!親子間、朋友間一齊玩一齊笑一齊話好準的遊戲!

作者:盛杰
繪者:貓十字+熒光

40條簡單好玩又有趣的直覺選擇題:

露│認識自己│交朋結友│升學選科││生涯規劃│未來志向│的內心秘密啊!

上卷:自我個性與人際關係篇

你了解自己的內在本質和真實人格嗎?
你敢不敢挖掘你的陰暗面?
你想知道朋友眼中的你是個怎樣的人嗎?

人生是不斷的戰鬥,知己知己,百戰不殆嘛。說不定,從此做人交友,你都能所向披靡!

★淺談心理或個性分析理論:人格面具、負能量、情緒智商、潛意識、夢境意識、環境心理、互惠原理、相似法則、冷熱系統……
★適合高小生至中學生閱讀:讓你在成長期裡,探索自己的內人格、特質、能力和興趣!

下卷:升學志向與未來發展篇

你清楚自己的隱藏才能嗎?你擁有哪種個性屬性?
你幻想過未來的人生伴侶是哪類型嗎?(臉紅心跳起來……)
嘿,你將來會是有錢人還是窮光蛋?

人生是不斷的選擇,最好次次舉手不回,落子無悔。為了日後選科入職,現在請先好好了解自己!

★淺談心理或個性分析理論:VARK學習法、色彩心理、壓力指數、拖延症、RIASEC職業代碼、霍爾蘭六邊形、主題統覺……
★適合高小生至中學生閱讀:讓你在成長期裡,探索自己的內在人格、特質、能力和興趣!

人氣之書《童話夢工場》的角色們以意想不到的形式登場,陪你成長蛻變!