New
童話夢工場

【送可愛貼紙一張】童話夢工場_100個驚奇的科學常識

有貨

Special Price $77


*地表最強的非嚴肅教學!中英對照,簡短精煉,超級有趣,好好睇。
*可以增長見識:「哦,原來係咁嘅⋯⋯」
*可以拿來打開話匣子:「你知唔知吖⋯⋯」
*可以排解寂寞:「搵下延伸資料先⋯⋯」

奇怪、奇妙且奇趣的知識瞬間增加啦——
讓人眼睛一亮、高呼「好厲害啊」的
100個有趣話題大放送!   

讓這些短小精悍的冷知識,
點燃你對世界的好奇心和同理心,
令思考力和創造力持續滾燙熾熱!

地表最強的非嚴肅教學
可以增長見識:「哦,原來係咁嘅⋯⋯」
可以拿來打開話匣子:「你知唔知吖⋯⋯」
可以排解寂寞:「搵下延伸資料先⋯⋯」